Новини

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 22 ДЕКЕМВРИ 2021

На основание чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Септември и взаимодействието му с Общинска администрация, председателите на постоянните комисии свикват заседания на 22 ДЕКЕМВРИ 2021 г.