Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 22 ДЕКЕМВРИ 2021

Допълнителна точка към дневните редове на заседанията на постоянните комисии на 22 ДЕКЕМВРИ 2021 г.