Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА 30 ДЕКЕМВРИ 2021

  • Печат

Допълнителна точка към дневния ред за предстояща редовна сесия на 30 ДЕКЕМВРИ 2021 г.