Новини

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „ВАРВАРА“, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ДЪРЖАВАТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗА СРОК ОТ 25 ГОДИНИ

В срока за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 от ЗНА е постъпило едно предложение.

Подробно със справката може да се запознаете тук.