Новини

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК ОТМЕНИ ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ДЪРЖАВАТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗА СРОК ОТ 25 ГОДИНИ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №1076...

С Решение №469 от 09.06.2021 г., постановено по адм. дело № 959/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик, е отменена

Тарифата за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода Варвара, безвъзмездно предоставено от Държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години, приета с Решение № 1076 на Общински съвет – Септември, взето по Протокол № 12 на редовно заседание, проведено на 30.07.2020 г.