Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 25 МАРТ 2022

Допълнителни точки към дневните редове на заседанията на постоянните комисии на 25 МАРТ 2022 г.