Новини

НА 28 АПРИЛ 2022 СЕ ПРОВЕДЕ ДВАДАСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

На 28 април 2022 година се проведе двадесет и осмото редовно заседание на Общински съвет гр. Септември.

Взетите решения може да видите тук.