Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА 27 МАЙ 2022

Допълнителна точка към дневния ред за предстояща редовна сесия на 27 МАЙ 2022 г.