Новини

НА 27 МАЙ 2022 СЕ ПРОВЕДЕ ДВАДАСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

На 27 май 2022 година се проведе двадесет и деветото редовно заседание на Общински съвет гр. Септември.

Взетите решения може да видите тук.