Новини

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 28 ЮНИ 2022

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на тридесето редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

28.06.2022 г. (вторник) от 16:00 часа Народно Читалище „Отец Паисий 1910“ (обновеното кино), при следния проект за: