Новини

ВАС ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ НА АС ПАЗАРДЖИК, С КОЕТО Е ОБЯВЕНА ЗА НИЩОЖНА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА НА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ – ВАРВАРА, ПРЕДОСТАВЕНО БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

  • Печат

С Решение № 5962/16.06.2022 г., по адм. дело № 8475/2021 г. на ВАС е оставено в сила решението на АС Пазарджик, с което е обявена за нищожна

Наредбата за условията на водовземане на минерална вода от находище на минерална – изключителна държавна собственост – Варвара, предоставено безвъзмездно за управление и ползване на Община Септември, приета с Решение № 1075 от 30.10.2018г. по Протокол № 56 на Общински съвет Септември, с изключение на § 4 от ПЗР от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на община Септември.