Новини

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ВТОРО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 30 АВГУСТ 2022

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

30.08.2022 г. (вторник) от 16:00 часа Народно Читалище „Отец Паисий 1910“ (обновеното кино), при следния проект за: