Новини

ВТОРО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 21 СЕПТЕМВРИ 2022

  • Печат

Нова, допълнителна точка към дневните редове на заседанията на постоянните комисии на 21 СЕПТЕМВРИ 2022 г.