Новини

НА 28 СЕПТЕМВРИ 2022 СЕ ПРОВЕДЕ ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

На 28 септември 2022 година се проведе тридесет и третото редовно заседание на Общински съвет гр. Септември.

 

Взетите решения може да видите тук.