Новини

ВТОРО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 23 НОЕМВРИ 2022

Нова, допълнителна точка към дневните редове на заседанията на постоянните комисии на 23 НОЕМВРИ 2022 г.