Новини

ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТ И ПЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 30 НОЕМВРИ 2022

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на тридесет и пето редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

30.11.2022г. (сряда) от 16:30 часа  в залата на Общински съвет - Септември, при следния проект за: