Новини

НА 30 НОЕМВРИ 2022 СЕ ПРОВЕДЕ ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

На 30 ноември 2022 година се проведе тридесет и петото редовно заседание на Общински съвет гр. Септември.

Взетите решения може да видите тук.