Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА 30 ЯНУАРИ 2023

Допълнителни точки към дневния ред за предстояща редовна сесия на 30 ЯНУАРИ 2023 г.