Новини

НА 30 ЯНУАРИ 2023 СЕ ПРОВЕДЕ ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

На 30 януари 2023 година се проведе тридесет и седмото редовно заседание на Общински съвет гр. Септември.

Взетите решения може да видите тук.