Новини

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОМИСИЯ И КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА 8 ФЕВРУАРИ 2023

На основание чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Септември и взаимодействието му с Общинска администрация, председателите на постоянната комисия по икономическо развитие и постоянната комисия по устройство на територията и земеделие

свикват заседания на 8 ФЕВРУАРИ 2023 г.