Новини

ПОКАНА ЗА ТРИНАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 8 ФЕВРУАРИ 2023

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и чл. 69, ал. 3 и  ал. 4 от ПОДОСОСВОА, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на тринадесето извънредно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

08.02.2023 г./сряда/ от 17:00 часа  в залата на Общински съвет Септември, при следния проект за: