Новини

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Септември изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните социални услуги общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата на планиране на социалните услуги, считано от днес – 16.02.2023 г., предоставяме на вниманието Ви проект за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво в община Септември.

Подробно с анализа и предложението може да се запознаете тук.