Новини

НА 28 ФЕВРУАРИ 2023 СЕ ПРОВЕДЕ ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

На 28 февруари 2023 година се проведе тридесет и осмото редовно заседание на Общински съвет гр. Септември.

Взетите решения може да видите тук.