Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 20 АПРИЛ 2023

Допълнителни точки към дневните редове на заседанията на постоянните комисии на 20 АПРИЛ 2023 г.