Новини

ПОКАНА ЗА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 28 ЮЛИ 2023

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на четиридесет и трето редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

28.07.2023 г. (петък) от 16:00 часа  в залата на Общински съвет - Септември, при следния проект за: