Новини

ПОКАНА ЗА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 29 АВГУСТ 2023

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

29.08.2023 г. (вторник) от 16:30 часа  в залата на Общински съвет - Септември, при следния проект за: