Новини

НА 19 СЕПТЕМВРИ 2023 СЕ ПРОВЕДЕ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

На 19 септември 2023 година се проведе четиридесет и петото редовно заседание на Общински съвет гр. Септември.

Взетите решения може да видите тук.