Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 25 ЯНУАРИ 2024

Допълнителни точки към дневните редове на заседанията на постоянните комисии на 25 ЯНУАРИ 2024 г.