Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 21 МАРТ 2024

Допълнителни точки към дневните редове на заседанията на постоянните комисии на 21 МАРТ 2024 г.