Новини

НА 27 МАРТ 2024 СЕ ПРОВЕДЕ ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

На 27 март 2024 година се проведе шестото редовно заседание на Общински съвет гр. Септември.

Взетите решения може да видите тук.