Новини

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА 2022

На основание чл. 140, ал. 4 от ЗПФ, председателя на Общински съвет - Септември кани местната общност на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Септември към 31.12.2022 г.

 

Покана за публично обсъждане

Материали във връзка с публичното обсъждане