Новини

ПОКАНА ЗА СЕДМО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 29 АПРИЛ 2024

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на седмо редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

29.04.2024 г. (понеделник) от 13:30 часа  в залата на Общински съвет - Септември, при следния проект за: