Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 22 МАЙ 2024

Допълнителни точки към дневните редове на заседанията на постоянните комисии на 22 МАЙ 2024 г.