Новини

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА 26 ЮНИ 2024

Допълнителна точка към дневния ред за предстояща редовна сесия на 26 ЮНИ 2024 г.