Публичен регистър на декларациите по чл. 49, ал.1, т. 1, 2, 3, 4 от ЗПК

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО чл. 49, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 ОТ ЗПК

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 от Закона за противодействие на корупцията

във връзка с параграф 2, ал. 3 от ДР на ЗПК в Общински съвет гр. Септември

 

Имена на декларатора  

 Длъжност 
  Вх. №, дата 
  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 

  Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 в частта за интересите съгласно чл. 51, ал. 1, т. 12-14 от ЗПК 

  Стоянка Костова Кметски наместник  109/14.12.2023 г.    
  Георги Янев Кмет на кметство  108/07.12.2023 г.    
  Кирил Герасимов Кмет на кметство 103/17.11.2023 г.    
  Веселин Вресков Кмет на кметство 106/29.11.2023 г.    
  Кирил Тодорин Председател на Общински съвет 26/30.11.2023 г.    
  Георги Пенев Общински съветник 27/30.11.2023г.    
  Борислав Богданов Общински съветник 28/29.11.2023 г.  
  Иван Костов Общински съветник 29/29.11.2023 г.    
  Иванка Кърджийска Общински съветник 30/30.11.2023 г.    
  Петя Цанкова Общински съветник 31/30.11.2023 г.    
  Борислав Джонев Общински съветник 32/30.11.2023 г.    
  Георги Йовчев Общински съветник 33/30.11.2023 г.    
  Атанас Вардин Общински съветник 34/30.11.2023 г.    
  Стефан Нонов Общински съветник 35/30.11.2023 г.    
  Лейла Адил Общински съветник 36/30.11.2023 г.    
  Мартина Темелкова Общински съветник 37/30.11.2023 г.    
  Кирил Влахов Общински съветник 38/30.11.2023 г.    
  Стефан Малинов Общински съветник 39/30.11.2023 г.    
  Митко Минчев Общински съветник 40/30.11.2023 г.    
  Димитър Стоицов Общински съветник 41/30.11.2023 г.    
  Валентина Шуманова Общински съветник 42/30.11.2023 г.    
  Павлина Сербезова Общински съветник 44/30.11.2023 г.    
  Петьо Кънчев Общински съветник 45/30.11.2023 г.    
  Димитър Деянов Кмет на кметство 46/30.11.2023 г.    
  Асен Беков Кмет на кметство 47/30.11.2023 г.    
  Пламен Темелков Кмет на кметство 48/30.11.2023 г.    
  Кирил Герасимов Кмет на кметство 49/30.11.2023 г.    
  Елинка Благова Кмет на кметство 50/30.11.2023 г.    
  Радослав Лютаков Кмет на кметство 51/30.11.2023 г.    
  Иван Каменарски Кмет на кметство 52/30.11.2023 г.    
  Маргарита Неделчева Кмет на кметство 53/30.11.2023 г.    
  Дойчин Анчев Кмет на кметство 54/30.11.2023 г.    
  Веселин Вресков Кмет на кметство 55/30.11.2023 г.    
  Васка Рачева Кмет на община Септември 56/30.11.2023 г.    
  Христина Венчева Кмет на кметство 57/30.11.2023 г.    
  Георги Янев Кмет на кметство 58/30.11.2023 г.