Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗПУКИ

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 ИМЕ ДЛЪЖНОСТ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 Лазар Николов Влайков Общински съветник  
 Атанас Иванов Узунов Общински съветник   
 Стефан Иванов Малинов Общински съветник   
 Кирил Николаев Тодорин Председател на ОбС   
 Георги Иванов Йовчев Общински съветник   
 Петьо Николов Кънчев Общински съветник   
 Павлина Любенова Минчева Общински съветник   
 Асен Николаев Гаджев Общински съветник   
 Сергей Василев Стойнов Общински съветник    
 Георги Николов Мърков Общински съветник   
 Петя Николаева Цанкова Общински съветник   
 Ангел Крумов Морозов Общински съветник   
 Румен Ангелов Колев Общински съветник   
 - Общински съветник   
 Йордан Велков Каралеев Общински съветник   
 Петър Атанасов Бошев Общински съветник   
 - Общински съветник   
 Кузо Георгиев Божинов Общински съветник   
 Георги Николов Вергиев Общински съветник   
 Иво Бойков Крушаров Общински съветник    
 Стоян Димитров Мартинов Общински съветник   

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

 

Марин Василев Рачев Кмет на Община Септември  

 

КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА

 

 Радослав Иванов Лютаков Кмет на гр. Ветрен  
Христина Георгиева Венчева Кмет на с. Бошуля  
Николай Борисов Николов Кмет на с. Варвара  
Димитър Крумов Христосков Кмет на с. Ветрен дол  
Елинка Георгиева Благова Кмет на с. Виноградец  
Асен Методиев Беков Кмет на с. Злокучене  
Иван Огнянов Каменарски Кмет на с. Карабунар  
Махмуд Рамадан Салим Кмет на с. Ковачево  
Дойчин Димитров Анчев Кмет на с. Лозен  
Пламен Велев Темелков Кмет на с. Семчиново  
Богданка Пенкова Атанасова Кмет на с. Симеоновец  
Стоянка Атанасова Костова Кмет на с. Славовица  
Васил Милушев Бързаков Кметски наместник
с. Горно и Долно Вършило