Новини

НА 26 ФЕВРУАРИ 2021 СЕ ПРОВЕДЕ ПЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

На 26 февруари 2021 година се проведе петнадесетото редовно заседание на Общински съвет гр. Септември.

Взетите решения може да видите тук.