Новини

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 2021 – 2025

  • Печат

Проекта на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Септември 2021 – 2025 и плана за действие са разработен в изпълнение на

  • чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/,
  • разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност,
  • чл. 26, ал. 3, и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове и
  • Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България.

Целите, които се поставят са:

  • Прилагане на механизмите за ефективен контрол и намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, предвидени в българското законодателство;
  • Прилагане на механизмите за ефективен контрол на отглеждането, развъждането и търговията с кучета;
  • Повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване на тяхната кастрация и регистрация.

Подробно с Мотивите за приемане и Проекта на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Септември 2021 – 2025 и плана за действие може да се запознаете тук.