Новини

ПРОЕКТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА 2022

Годишният план за развитие на социалните услуги за 2022 година в община Септември е разработен в съответствие със заложените приоритети, цели, мерки и действия в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Септември  и съобразен с всички изисквания, заложени в Наредба за планирането на социалните услуги, Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането на закона за социалните услуги.

Целите, които се поставят са:

Разширяване на мрежата от социални услуги в Община Септември за подкрепа на уязвимите семейства и децата, лица с трайни увреждания и техните семейства, лица  в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване с цел повишаване качеството им на живот и възможностите за социалното им включване.

Подробно с мотивите за приемане и проекта на Годишния план за развитие на социалните услуги за 2022 година в община Септември може да се запознаете тук.