Новини

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА 2021

Председателят на Общински съвет - Септември отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Септември към 31.12.2021 г.

ПОКАНА