Новини

Покажи брой 
ВАС ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ НА АС ПАЗАРДЖИК, С КОЕТО Е ОБЯВЕНА ЗА НИЩОЖНА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА НА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ – ВАРВАРА, ПРЕДОСТАВЕНО БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
НА 28 ЮНИ 2022 СЕ ПРОВЕДЕ ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ
ПОКАНА ЗА ТРИДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 28 ЮНИ 2022
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 22 ЮНИ 2022
ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 22 ЮНИ 2022
НА 27 МАЙ 2022 СЕ ПРОВЕДЕ ДВАДАСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ
ВТОРО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА 27 МАЙ 2022
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА 27 МАЙ 2022
ПОКАНА ЗА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 27 МАЙ 2022