Проекти на нормативни актове

Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Септември за 2023 година

ПРОЕКТ на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Септември за 2023 година
[Дата на публикуване - 14 април 2022 г.]