Проекти на нормативни актове

Проект на Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2023-2026 г.

Допълнен Проект на Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2023-2026 г.
[Дата на публикуване - 23 август 2023 г.]

Мотиви
[Дата на публикуване - 24 юли 2023 г.]

Проект на Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2023-2026 г.
[Дата на публикуване - 24 юли 2023 г.]