Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  ГР. СЕПТЕМВРИ

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО

чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

 


Трите имена на декларатор  Длъжност

 Вид на декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ (встъпителна, ежегодна, при освобождаване от длъжност и при промяна)

Дата

 Декларирани обстоятелства в частта за интересите, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12 - 14


 

 Стоянка

 Атанасова

 Костова

 Кмет

 Кметство

 с. Славовица

 

встъпителна -
част I

част II

чл. 35, ал. 1, т. 4

 

23.05.2018

23.05.2018

23.05.2018

 

 Николай

 Борисов

 Николов

 Кмет

 Кметство

 с. Варвара

 

встъпителна -
част I

част II

 

 

05.06.2018

05.06.2018

 

 

 Христина

 Георгиева

 Венчева

 Кмет

 Кметство

 с. Бошуля

 

встъпителна -
част I

част II

 

 

05.06.2018

05.06.2018

 

  

 Махмуд

 Рамадан

 Салим

 Кмет

 Кметство

 с. Ковачево

 

встъпителна -
част I

част II

 

 

06.06.2018

06.06.2018

 

  

 Богданка

 Пенкова

 Атанасова

 Кмет

 Кметство

 с. Симеоновец

 

встъпителна -
част I

част II

 

 

07.06.2018

06.06.2018

 

  

 Елинка

 Георгиева

 Благова

 Кмет

 Кметство

 с. Виноградец

 

встъпителна -
част I

част II

 

 

06.06.2018

06.06.2018

 

  

 Васил

 Милушев

 Бързаков

 Кмет

 Кметство

 с. Горно и

 Долно Вършило

 

встъпителна -
част I

част II

 

 

06.06.2018

06.06.2018

 

  

 Радослав

 Иванов

 Лютаков

 Кмет

 Кметство

 гр. Ветрен

 

встъпителна -
част I

част II

чл. 35, ал. 1, т. 4

 

06.06.2018

11.06.2018

06.06.2018

  

 Асен

 Методиев

 Беков

 Кмет

 Кметство

 с. Злокучене

 

встъпителна -
част I

част II

 

 

07.06.2018

07.06.2018

 

  

 Пламен

 Велев

 Темелков

 Кмет

 Кметство

 с. Семчиново

 

встъпителна -
част I

част II

 

 

07.06.2018

07.06.2018

 

  

 Димитър

 Крумов

 Христосков

 Кмет

 Кметство

 с. Ветрен дол

 

встъпителна -
част I

част II

чл. 35, ал. 1, т. 4

 

07.06.2018

07.06.2018

07.06.2018

  

 Дойчин

 Димитров

 Анчев

 Кмет

 Кметство

 с. Лозен

 

встъпителна -
част I

част II

 

 

08.06.2018

08.06.2018

 

  

 Иван

 Огнянов

 Каменарски

 Кмет

 Кметство

 с. Карабунар

 

встъпителна -
част I

част II

 

 

08.06.2018

08.06.2018

 

  

 

 Стоян

 Стефанов

 Сидеров

 

 Общински

 съветник

 чл. 35, ал. 1, т. 2 част I

чл. 35, ал. 1, т. 2 част II

15.06.2018

15.06.2018

 

 

 Йордан

 Александров

 Кръстев

 

 Общински

 съветник

 чл. 35, ал. 1, т. 2 част I

чл. 35, ал. 1, т. 2 част II

27.12.2018

27.12.2018

 

 

 Маргарита

 Иванова

 Неделчева

 

 Кмет

 Кметство

 с. Ковачево

 

встъпителна -
част I

част II

чл. 35, ал. 1, т. 4

 

04.12.2019

04.12.2019

04.12.2019

  

 

 Димитър

 Методиев

 Деянов

 

 Кмет

 Кметство

 с. Варвара


встъпителна -
част I

част II

 

 

09.12.2019

09.12.2019