РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №10 от заседанието, проведено на 04.05.2016 г.

РЕШЕНИЕ №306/04.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 09 май 2016 г.]

Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение №241 по Протокол №8/30.03.2016г. на Общински съвет гр.Септември

РЕШЕНИЕ №305/04.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 09 май 2016 г.]

Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение №66 по Протокол №4/22.12.2015г. на Общински съвет гр.Септември

РЕШЕНИЕ №304/04.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 09 май 2016 г.]

Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение №64 по Протокол №4/22.12.2015г. на Общински съвет гр.Септември

РЕШЕНИЕ №303/04.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 09 май 2016 г.]

Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение №56 по Протокол №4/22.12.2015г. на Общински съвет гр.Септември

РЕШЕНИЕ №302/04.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 09 май 2016 г.]

Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение №50 по Протокол №4/22.12.2015г. на Общински съвет гр.Септември