РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №32 от заседанието, проведено на 18.05.2017 г.

РЕШЕНИЕ №725/18.08.2017 г.
[Дата на публикуване - 22 май 2017 г.]

Относно: Предложение за закриване на ОУ”Св.св.Кирил и Методий” с.Симеоновец

РЕШЕНИЕ №724/18.08.2017 г.
[Дата на публикуване - 22 май 2017 г.]

Относно: Приемане на Общинска Програма за оптимизация на училищната мрежа за 2017-2019 г. в община Септември