РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №22 от заседанието, проведено на 24.03.2021 г.

РЕШЕНИЕ №503/24.03.2021 г.
[Дата на публикуване - 25 март 2021 г.]

ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Ветрен дол за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет