РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №27 от заседанието, проведено на 16.06.2021 г.

РЕШЕНИЕ №555/16.06.2021 г.
[Дата на публикуване - 18 юни 2021 г.]

ОТНОСНО: Връщане на ново обсъждане на Решение № 546, взето с протокол № 25 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено на 28.05.2021 г.

РЕШЕНИЕ №554/16.06.2021 г.
[Дата на публикуване - 18 юни 2021 г.]

ОТНОСНО: Връщане на ново обсъждане на Решение № 545, взето с протокол № 25 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено на 28.05.2021 г.