РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №32 от заседанието, проведено на 20.09.2021 г.

РЕШЕНИЕ №603/20.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 28 септември 2021 г.]

ОТНОСНО: Изменение на Решение №1091, взето с Протокол на Общински съвет № 56 от дата 30.10.2018 г., изменено и допълнено с Решение №211/30.07.2020 г. и Решение №486/26.02.2021 г.

РЕШЕНИЕ №602/20.09.2021 г.
[Дата на публикуване - 28 септември 2021 г.]

ОТНОСНО: Изменение на Решение №185, взето с Протокол на Общински съвет № 11 от дата 29.06.2020 г.