Новини

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ НА 27 ДЕКЕМВРИ 2018

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на  

27.12.2018г. /четвъртък/ от  13:30 часа в залата на Общински съвет при следния проект за: